SCB tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT

Diendandoanhnghiep.vn Ngày 12/02/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thực hiện các thủ tục bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Ông Bùi Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT điều hành chương trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông Bùi Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT điều hành chương trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 14/12/2021, Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị của SCB theo Nghị quyết số 832/NQ-ĐHĐCĐ.21.00 ngày 14/12/2021, số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại sau Đại hội là 04 nhân sự. Theo quy định của luật các TCTD và Điều lệ SCB, trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại ít hơn năm (05) thành viên, SCB phải bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT.

Theo nội dung báo cáo của SCB tại Đại hội, ngày 07/01/2022, SCB đã trình NHNN xem xét hồ sơ nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT SCB nhiệm kỳ 2017-2022. Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của SCB đã tiến hành theo đúng thủ tục. Tuy nhiên, đến hiện tại, Ngân hàng vẫn chưa nhận được văn bản chính thức của NHNN đối với nội dung trình nhân sự nêu trên, do đó chưa thể trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT theo như kế hoạch.

Đoàn Chủ tọa đoàn làm việc tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa đoàn làm việc tại Đại hội.

Ông Bùi Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT SCB cho biết, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được SCB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội tiếp theo sau khi nhân sự dự kiến được NHNN chấp thuận.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, HĐQT SCB luôn bám sát các quy định của Pháp luật để chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của SCB nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được NHNN Việt Nam phê duyệt.

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết SCB tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1669681901 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1669681901 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7