Từ khóa: Nghệ An: Hơn 60 công trình quyết toán…chưa chính xác tại huyện Hưng Nguyên

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Nghệ An: Hơn 60 công trình quyết toán…chưa chính xác tại huyện Hưng Nguyên được cập nhật vào ngày: 08:02, 21/02/2024

Ngành cà phê Việt và bài toán tinh chế để xuất khẩu

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa - CEO Rain coffe: Chất lượng, sản lượng và chế biến của cà phê Việt đã có những thay đổi đáng kể những năm gần đây, tuy nhiên để xuất khẩu mạnh ra thế giới vẫn còn những yếu điểm.