Từ khóa: chuyển đổi năng lượng

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về chuyển đổi năng lượng được cập nhật vào ngày: 22:33, 23/07/2024

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Nông nghiệp 2024: Nông nghiệp thông minh đột phá từ công nghệ 5.0

Chiều 23/7/2024, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức "Diễn đàn Nông nghiệp 2024: Nông nghiệp thông minh đột phá từ công nghệ 5.0" tại Hà Nội.