Từ khóa: eKYC

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về eKYC được cập nhật vào ngày: 00:49, 02/10/2022

Bộ Y tế: Đốc thúc "xóa" tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị tại bệnh viện

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã tăng cường kiểm tra, tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra để thúc đẩy mua sắm tại các cơ sở khám, chữa bệnh, khắc phục việc thiếu thuốc, thiết bị y tế.