Từ khóa: giám sát hành trình

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về giám sát hành trình được cập nhật vào ngày: 02:25, 02/12/2023

ĐIỂM BÁO NGÀY 01/12: Tăng cường khung pháp lý cho thị trường TPDN

Để xác lập “bình thường mới” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cần tăng cường khung pháp lý, từ đó thúc đẩy thị trường ổn định và linh hoạt hơn.