Từ khóa: MoMo

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về MoMo được cập nhật vào ngày: 05:31, 26/06/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 26/6: Hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh

Theo dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bộ Tài chính đang triển khai lấy ý kiến, mức thuế mới được đề xuất đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 15 - 17% thay vì ở mức 20% như hiện hành.