Doanh nghiệp hãy tập trung vào “địa phương hoá” thay vì toàn cầu hóa

Video - cách đây 3 năm

Bà Lê Võ Phương Nga,Tiến sĩ kinh tế, Giám đốc Quản trị rủi ro Tài chính Ngân hàng Đầu tư Quốc tế Credit Agricole Pháp chia sẻ tại Diễn đàn Hợp tác Doanh nghiệp và Báo chí trong môi trường biến đổi.

Tác giả: MINH CHÂU