Khuất tất tại dự án trồng rừng Gia Lai

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 2 tháng

Thu hút các doanh nghiệp tham gia trồng rừng là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, khi doanh nghiệp dọn thực bì để trồng rừng thì lại bị quy kết tội phá rừng, đang gây nhiều tranh cãi.

Tác giả: NGÂN GIANG