PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Cần hiểu đúng về dòng vốn từ trái phiếu

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 4 tháng

GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trường Bộ TN&MT cho rằng, huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp là một trong những cách để đưa tiền trong dân vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác giả: BẢO LOAN