CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Số phương tiện dùng dịch vụ ETC quá thấp, vướng do đâu?

Video - cách đây 5 tháng

Mặc dù ETC được cho là có nhiều tiện ích nhưng việc thu phí tự động không dừng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi, số lượng người sử dụng còn hạn chế, nguyên nhân vì sao?

Tác giả: BẢO LOAN