Từ khóa: Nguồn nhân lực

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về Nguồn nhân lực được cập nhật vào ngày: 10:22, 29/01/2023

Phương án dự phòng sẽ giúp doanh nghiệp "vượt khó" trong 2023

"2023 bên cạnh sản phẩm chính, DN cần phải có những sản phẩm phụ - một phương cách để "thoát khó" bằng các phương án dự phòng", ông Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông Phương.