Từ khóa: đổi mới sáng tạo

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về đổi mới sáng tạo được cập nhật vào ngày: 02:56, 09/02/2023

Nam Định: Đưa văn hoá tâm linh vào khai thác du lịch

Là vùng đất có nhiều di tích lịch sử - văn hoá và đa dạng các lễ hội truyền thống, tỉnh Nam Định có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch tâm linh.