Chủ đề: Năng lượng xanh cho doanh nghiệp

Năng lượng xanh cho doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 04:43, 08/06/2023

Giải pháp nào giảm chi phí vận tải logistics trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, chi phí logistics ở Việt Nam trước đây là 21%. Theo kế hoạch đến 2025 sẽ đạt 16-20%, hiện nay đã cố gắng đạt 16,8% song vẫn còn cao so với thế giới (11%)