Từ khóa: ô nhiễm môi trường

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về ô nhiễm môi trường được cập nhật vào ngày: 04:38, 18/10/2021

Muôn kiểu giăng bắt, tận diệt chim trời

Trời vào thu, chớm đông là lúc người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thi nhau giăng bẫy, tận diệt chim trời. Thực trạng này mặc dù đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn, nghiêm cấm nhưng vẫn tái diễn.